Zbiory Barbary Witczak – Witaczyńskiej

Ta galeria prezentuje odbitki jakie p. Basia zgromadziła w swoich zbiorach. Znajdują się tu zapewne zdjęcia jej autorstwa, jak również innych fotografów, jak i odbitki osób którzy tylko w zakładzie wywoływali swoje klisze. Pani Barbara zbierała również zdjęcia od osób, które być może nie znały osób znajdujących się na nich – p. Basia ocaliła je i dzięki naszej inicjatywie ponownie ujrzały światło dzienne.

13 thoughts on “Zbiory Barbary Witczak – Witaczyńskiej

  1. Na zdjeciu nr 145 i 147 to pracownice Biblioteki Miejskiej, pierwsza z lewej to Halina Włodarczykówna, a pierwsza z lewej to Pani Osińska.

  2. rok szkolny 1964/1965 klasa XI LO. Od lewej: Tadeusz Kozak, Zbigniew Kozłowski, Janusz Radziejowski, Jerzy (Bartek) Dłuski, Jan Ekiert, Zbigniew Pałyska

  3. korekta poprzedniego wpisu, zdjęcie 474. Rok szkolny 1964/1965 klasa XI LO. Od lewej: Tadeusz Kozak, Zbigniew Kozłowski, Janusz Radziejowski, Jerzy (Bartek) Dłuski, Jan Ekiert, Zbigniew Pałyska

  4. Na zdjęciu 387 mój ojciec Adam Błyskosz (z prawej). Jestem w trakcie ustalania czy p. Barbara była matką chrzesną mojego ojca, na co wskazuje opis na rewersie – 389. (?). Chłopiec z lewej nieznany mi, nie jestem w posiadaniu zdjęc mojego taty z okresu dzieciństwa.

    1. Aktualizuję wpis: pomyłka – chodziło oczywiście o Panią Zofię żonę Pana Narcyza, nie Barbarę.
      Nie, Pani Zofia nie była matką chrzestną mojego taty (informacje uzyskane z USC w Garwolinie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *